Dermatopedia: Home English
Dermatopedia
 

Dermatopedia

Home | Artykuły | Skorowidz | Redakcja | Dla Autorów | Rada Naukowa | Konferencje | Patronaty | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama


r e k l a m a

Reklama

Regulamin korzystania z czasopisma Dermatopedia

Dermatopedia jest czasopismem naukowym typu Open Access służącym wymianie poglądów między specjalistami zainteresowanych terminologią dermatologiczną. Czasopismo skierowane jest zatem do dermatologów, lekarzy innych specjalności, kosmetologów oraz reprezentantów innych dziedzin badających budowę, funkcję i choroby skóry. Wymienieni specjaliści korzystają z informacji opublikowanych w czasopiśmie na własną odpowiedzialność i zawsze powinni konfrontować pozyskane informacje z innymi źródłami.

Zamieszczane w czasopiśmie Dermatopedia informacje służą wymianie poglądów naukowych i nie są przeznaczone dla laików (tj. osób bez zawodowego wykształcenia powiązanego z tematyką czasopisma). W szczególności opublikowane informacje nie stanowią porady lekarskiej, kosmetycznej ani opinii biegłego. Nie prezentują oficjalnego stanowiska jakiejkolwiek instytucji, a jedynie osobiste przekonania autorów w chwili przygotowania utworu. Rozpoznanie choroby i dobór właściwego leczenia, a także rozpoznanie natury defektu kosmetycznego i dobór właściwych zabiegów kosmetycznych są możliwe wyłącznie po osobistym zbadaniu przez odpowiedniego specjalistę. Dlatego wydawca czasopisma Dermatopedia wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu roszczeń za ewentualne szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania opublikowanych informacji.

Autorzy, recenzenci i wydawca czasopisma Dermatopedia dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Jednak codziennie dokonywane są nowe odkrycia naukowe, a regulacje prawne ulegają zmianom. Dlatego korzystając z informacji zawartych w czasopismach zawsze należy konfrontować je z innymi źródłami wiedzy.

Wydawca wyraża zgodę na korzystanie z treści czasopisma Dermatopedia pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika praw autorskich. Naruszenie praw autorskich przez użytkowników skutkuje automatycznym cofnięciem zgody Wydawcy na bezpłatne korzystanie z niniejszego serwisu.

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

Twitter

Reklama Reklama

Uwaga: Korzystanie z Dermatopedii® nie zastępuje porady lekarskiej! Jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, umów się do dermatologa.

Wydawca: Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak 2006-2014. All rights reserved. Dermatopedia® is a EU-registered trademark.
Open Access, ISSN 2353-7027, DOI: 10.14320/dermatopedia.pl
Document created: 12 July 2006, last updated: 18 April 2014